واحد های شرکت

1

رشته فعالیت دامپروری

واحد دامپروری شرکت با بیش از 4000 راس دام در شهرستان های....

2

طرح و توسعه

پروژه ها و طرحهای توسعه ای شرکت در بخش کشاورزی و دامپروری ...

3

رشته فعالیت کشاورزی

کل اراضی کشاورزی شرکت مشتمل بر 2185 هکتار می باشد...


اخرین اخبار

جذب نیرو
  • توسط
  • دراخبار
  • ارسال شده در
آگهی جذب کارشناس ماشین آلات
تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد
  • توسط
  • دراخبار
  • ارسال شده در