پذیرش در فرابورس

پذیرش در فرابورس

پذیرش در فرابورس

با تلاش و همکاری مدیران و کارکنان ، شرکت بینالود در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۷ موفق به اخذ پذیرش در جلسه هیأت پذیرش فرابورس ایران گردید .