ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس: نیشابور-شهرک فرهنگیان- خیام ۱۸- پ۳

شماره تماس: ۴۲۶۱۰۳۳۱-۰۵۱تماس با ما – شرکت نیرو گستر رومینا

فکس: ۴۲۶۱۰۹۱۵-۰۵۱

E_mail:Info@binaloodagri.ir