بازدید نماینده محترم مجلس

بازدید نماینده محترم مجلس

بازدید نماینده محترم مجلس

بازدید مدیریت محترم سازمان دامپزشکی به همراه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نیشابورسرکار خانم چنارانی از دامداری قدس بینالود با همراهی اعضای هیأت مدیره در راستای بررسی چالش های صنعت دامپروری