بازدید

بازدید

بازدید

بازدید آقای وجدانی دبیرمحترم ستاد اقامه نماز بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از واحد قدس شرکت بینالود نیشابور و برگزاری جلسه با دبیر و شواری اقامه نماز شرکت