برگزاری همایش مدیران و کارشناسان کشاورزی

برگزاری همایش مدیران و کارشناسان کشاورزی

برگزاری همایش مدیران و کارشناسان کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور همایش مدیران و کارشناسان هلدینگ پارس به میزبانی این شرکت از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ به مدت سه روز در محل سالن همایش های هتل پردیسان واقع در مشهد مقدس برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مدیر عامل محترم شرکت ضمن خوش آمد گویی گزارشی از روند فعالیتهای شرکت ابراز نمودند .در ادامه بازدیدی از واحد ایثار این شرکت و گلخانه توت فرنگی شرکت باغداری و زراعت مشهد با همراهی جناب آقای مهندس سمیعی ریاست محترم هیئت مدیره و آقای دکتر یوسفی مدیر برنامه و بودجه صورت گرفت . در ادامه پس از بیانات ارزشمند مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس رجایی جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و کارشناسان برنامه و بودجه نسبت به ارائه گزارش اقدام نموده و جلسه در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ به پایان‌رسید.