تقدیر از متولیان منابع انسانی

تقدیر از متولیان منابع انسانی

تقدیر از متولیان منابع انسانی

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور؛ آقای مهندس رودباری مدیریت محترم شرکت با تبریک روز ملی منابع انسانی به فعالان این حوزه ، به اهمیت نقش نیروی انسانی به عنوان عاملی مهم و راهبردی در بقای سازمان اشاره داشت و افزود : در اهمیت آن همین بس که ؛سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه‌ تنها مفهومی‌ ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود.
مدیریت شرکت در بخشی از سخنان خود اذعان داشت : منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمانهای امروزی به شمار می‌آیند چرا که به تصمیمات سازمانی شکل داده، و باعث حل شدن مسایل و مشکلات سازمان و عینیت بخشیدن به بهره‌وری می شوند.
در پایان مراسم ، مدیر عامل محترم با تقدیم شاخه گل و لوح تقدیر و کارت هدیه از تلاش های حوزه منابع انسانی و واحد اداری شرکت بینالود تشکر و قدردانی نمودند