حکم انتصاب

حکم انتصاب

حکم انتصاب

با حکم آقای حسین دهقان؛
«تقوی‌منش» مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان شد.
طی حکمی‌ از سوی رئیس بنیاد مستضعفان، آقای مهندس محمدرضا تقوی‌منش به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌ مدیره شرکت مادر تخصصی کشاورزی و دامپروری فردوس پارس منصوب شد.