کلاس آموزشی

کلاس آموزشی

کلاس آموزشی

برگزاری کلاس آموزشی توسط آقای مهندس آقاجانی مشاور بخش کشاورزی شرکت بینالود با موضوع  افزایش راندمان و کارآیی آب در بخش کشاورزی با حضور مدیران ، کارشناسان و مسئولین اجرایی شرکت بینالود نیشابوربرگزار گردید .