دستیابی به رکورد روزانه ۴۶ کیلوگرم شیر در واحدهای قدس و ظفر

دستیابی به رکورد روزانه ۴۶ کیلوگرم شیر در واحدهای قدس و ظفر

دستیابی به رکورد روزانه ۴۶ کیلوگرم شیر در واحدهای قدس و ظفر

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابود با همت و تلاش بی وقفه مدیریت و کلیه کارکنان به رکورد ۴۶ کیلوگرم شیر در واحدهای دامداری قدس و ظفر تحقق یافت . با توجه به روند رو به رشد این شرکت طی سنوات اخیر، برنامه آتی شرکت حفظ روند رو به رشد و سرآمدی شرکت در صنعت دامداری در سطح منطقه است. امید است درجهت تحقق اهداف تعیین شده از سوی هلدینگ کشاورزی ودامپروری فردوس پارس ، با همت و جدیت مضاعف تمامی نیروهای شرکت ، این موفقیت ها مستمر و مستدام بماند