صادرات دام

صادرات دام

صادرات دام

به گزارش روابط عمومی  شرکت  کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور  پیروعقد قرارداد صادرات دام با اتباع افعانستان در ماه گذشته  ، پس از اخذ مجوزات لازم  از ادارات ذیربط و اخذ مجوزات لازم  ،  امروز  تعداد    16 راس گاو آبستن و ۱۶ راس گوساله ماده قطع شیر از واحد قدس شرکت بینالود  به مقصد کشور افعانستان حمل گردید .