صادرات دام

صادرات دام

صادرات دام

انعقاد قرارداد صادرات و فروش دام به کشور افغانستان
در جلسه ای که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه با حضور مدیران شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور  و اتباع کشور افغانستان در محل دفتر مرکزی شرکت بینالود برگزار گردید ، قراردادی مبنی بر فروش و صادرات ۸۲ رأس گاو و تلیسه آبستن و گوساله ماده از واحد ظفر شرکت بینالود با اتباع کشور افغانستان منعقد گردید و مقرر گردید پس از انجام مراحل  و اخذ مجوزات لازم از هلدینگ و ادارات ذیربط نسبت به حمل دامها به کشور افغانستان اقدام گردد .