صادرات دام

صادرات دام

صادرات دام

در راستای  عقد قرارداد فروش دام به کشور افغانستان ، هفتمین  مرحله صادرات ، تعداد ۱۸ رأس تلیسه آبستن از واحد  قدس شرکت بینالود به مقصد کشور افغاستان حمل گردید.