عرضه اولیه جدید شرکت با نماد زبینا

عرضه اولیه جدید  شرکت   با نماد زبینا

عرضه اولیه جدید شرکت با نماد زبینا

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود با سرمایه چهارصد میلیونی در دامنه قیمتی هر سهم ۱۴۸۰ تا ۱۵۲۴ریال در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹  عرضه اولیه خواهد شد. مدیر عرضه شرکت کارگزاری بورس بهگزین و متعهد خرید شرکت کارگزاری بورس بهگزین خواهد بود. سقف تعهد خرید حداکثر تا ۵۰ درصد سهام قابل عرضه در روز اولیه می باشد. براساس اطلاعیه مندرجه , حداکثر سهام قابل خرید برای هر شخص حقیقی و حقوقی 800 سهم خواهد بود که با فرض سقف قیمتی برای این عرضه مبلغ ۱۲۱۹۲۰  تومان  برای شرکت در عرضه اولیه مورد نیاز خواهد بود. البته پیش بینی می شود چنانچه در حدود ۱۰۰ هزار کد متقاضی در عرضه اولیه شرکت نمایند , بیشتر از ۴۰۰ سهم به هر کد تعلق نخواهد گرفت که در این صورت مبلغی کمتر از ۶۱ هزار تومان موردنیاز خواهد بود.