مناقصه خرید حدود ۱۴ هزار متر لوله پلی اتیلن

مناقصه خرید حدود ۱۴ هزار متر لوله پلی اتیلن

مناقصه خرید حدود ۱۴ هزار متر لوله پلی اتیلن

شرکت کشاورزی ودامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام ) در نظر دارد خرید حدود ۱۴ هزار متر لوله پلی اتیلن جهت تکمیل طرح آبیاری قطره ای واحد کشاورزی واحد ایثار را از طریق مناقصه کتبی غیرحضوری که در ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ برگزار خواهد شد خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و دریافت فرمهای مربوطه از روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام ۱۸ پلاک ۳ مراجعه نمایند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت پیشنهادی ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ می باشد قابل ذکراست پرداخت هزینه ثبت آگهی در روزنامه، به عهده برنده مناقصه می باشد .
شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر ۴۲۶۱۰۳۳۱-۰۵۱
اطلاعات مربوط به مبلغ سپرده پیوست اسناد مناقصه می باشد.
محل برگزاری مناقصه دفتر مرکزی به آدرس: نیشابور، شهرک فرهنگیان، خیابان خیام ۱۸ پلاک ۳ می باشد.

 

 

دریافت اسناد مناقصه