واحد ایثار

واحد ایثار


این واحد در کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور به کاشمر ، بلوک عشق آباد شهرک امام خمینی ( ره) واقع شده است . مساحت این واحد ۱۵۵۵ هکتار می باشد که با توجه به آب استحصالی از ۱۲ حلقه چاه موجود ، سالانه بالغ بر ۶۰۰ هکتار زیر کشت محصولات زراعی شامل جو ، ذرت ، کلزا و یونجه قرار می گیرد . مجموعه باغات این واحد شامل ۴۰۰ هکتار یاغ پسته ( ۱۰۰ هکتار مثمر و ۳۰۰ هکتار غیر مثمر ) می باشد .