واحد خسرو آباد

واحد خسرو آباد


این واحد در کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور به مشهد در روستای ساحل برج واقع شده است .

مساحت این واحد ۲۶۵ هکتار می باشد که با توجه به آب ستحصالی از ۶ حلقه چاه موجود ،سالانه بالغ بر ۱۹۰ هکتار زیر کشت محصولات زراعی شامل جو ، ذرت ، کلزا و یونجه قرار می گیرد .