واحد گلستان

واحد گلستان


این واحد در کیلومتر ۷ جاده نیشابور به سبزوار ،جاده نیروگاه واقع شده است . 

مساحت این واحد ۱۹۰ هکتار می باشد.

 توجه به آب استحصالی از ۳ حلقه چاه موجود ، سالانه بالغ بر ۱۰۰ هکتار زیر کشت محصولات زراعی شامل جو ، ذرت ،کلزا و یونجه قرار می گیرد.