واحد قدس

واحد قدس


 این واحد در شهرستان نیشابور کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور به مشهد به مساحت ۷ هکتار واقع شده است .

تعداد دام موجود ۲۲۰۰ راس ( ۱۱۵۰ راس مولد و۹۵۰ راس دوشا ) می باشد

میانگین تولید در راس دام در این واحد ۳۹ کیلو گرم می باشد . تولید روزانه شیر با کیفیت IMF در این واحد حدود ۳۷ تن می باشد که به قیمت مصوب دولتی به فروش میرسد .