چشم انداز

چشم انداز

 چشم انداز1
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در افق چشم انداز یکی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامپروری با کیفیت در منطقه شرق ایران خواهد بود.

 

 

 مأموریت
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور با نگرش بهبود مستمر به دنبال عرضه محصولات با کیفیت در رشته فعالیت دامپروری و کشاورزی در کشور می باشد. این شرکت با استفاده از فن آوری روز؛ نیروی انسانی آموزش دیده؛ رعایت استانداردهای زیست محیطی؛ ضمن احترام به حقوق مشتریان؛ منافع سهامداران را نیز تامین می نماید.

 

 

 اهداف کلان
۱) افزایش تولید شیر و سایر محصولات دامپروری و کشاورزی
۲) افزایش درآمد و سودآوری شرکت
۳) بهبود شاخصهای کیفی محصولات تولیدی

 

 استراتژی ها

۱) افزایش ظرفیت تولید محصولات
۲) ارتقاء بهره وری در بخش دامپروری از طریق بهبود راندمان و کیفیت
۳) ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی با بهبود سیستم های انتقال و توزیع آب و اصلاح بافت خاک1
۴) اصلاح ساختار نیروی انسانی و بهسازی الگوی بهره وری نیروی کار

 

 ارزشها
۱) متعهد به تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت
۲) تلاشگر در راستای رشد، تعالی، بالندگی و سودآوری مستمر
۳) پاسخگو به سهامداران و مشتریان و کسب رضایت آنها
۴) تامین کننده منافع ذینفعان