کشت گیاهان دارویی

کشت گیاهان دارویی

کشت گیاهان دارویی

شرکت کشاورزی و  دامپروری بینالود نیشابور به  منظور استفاده بهینه از امکانات اقدام به کشت حدود نیم هکتار گیاهان دارویی درواحدگلستان نموده است که عملیات برداشت محصول چای ترش در حال اجرا می باشد .