کلاس آموزشی

کلاس آموزشی

کلاس آموزشی

✅کلاس آموزشی  روشهای تهیه  و آنالیز آمار مربوط به ورم پستان دام
به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور ، به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی پرسنل در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ جلسه آموزشی  با موضوعیت تفسیر بالک تانک  و روش های تهیه و آنالیز  آمار مربوط به ورم پستان دام توسط اقای دکتر خرمیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد  و مشاوره ورم پستان واحدهای دامپروری بینالود در واحد ظفر شرکت بینالود با حضور کارشناسان و تکنسین های  دامپروری  برگزار گردید.