آرشیو: مزایده و مناقصه

مزایده فروش دام
مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی ودامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام ) در نظر دارد تعداد ۴۵۰ راس گوساله نر قطع شیر و شیر خوار ، ۱۵ راس تلیسه فری مارتین و غیر باردار ، ۲۶ راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی و ۵ راس گاو آبستن را از طریق مزایده کتبی غیرحضوری که در ساعت…

مناقصه خرید حدود ۱۴ هزار متر لوله پلی اتیلن
مناقصه خرید حدود ۱۴ هزار متر لوله پلی اتیلن

شرکت کشاورزی ودامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام ) در نظر دارد خرید حدود ۱۴ هزار متر لوله پلی اتیلن جهت تکمیل طرح آبیاری قطره ای واحد کشاورزی واحد ایثار را از طریق مناقصه کتبی غیرحضوری که در ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ برگزار خواهد شد خریداری نماید. متقاضیان می توانند…

مناقصه ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ذخیره آب
مناقصه ساخت مخزن ۵۰۰ متر مکعبی ذخیره آب

دریافت اسناد مناقصه

مزایده فروش دام ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
مزایده فروش دام ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
مزایده فروش دام ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
مزایده فروش دام ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
مناقصه حمل شیر خام مورخ ۹۶/۱۰/۲۶
مناقصه حمل شیر خام مورخ ۹۶/۱۰/۲۶

دریافت اسناد مناقصه

مزایده فروش دام۱۳۹۶/۱۰/۰۵
مزایده فروش دام۱۳۹۶/۱۰/۰۵
مناقصه تصفیه خانه دامداری ظفر(جدید)
مناقصه تصفیه خانه دامداری ظفر(جدید)

دریافت اسناد