آرشیو: رشته فعالیت کشاورزی

واحد خسرو آباد

این واحد در کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور به مشهد در روستای ساحل برج واقع شده است . مساحت این واحد ۲۶۵ هکتار می باشد که با توجه به آب ستحصالی از ۶ حلقه چاه موجود ،سالانه بالغ بر ۱۹۰ هکتار زیر کشت محصولات زراعی شامل جو ، ذرت ، کلزا…

واحد گلستان

این واحد در کیلومتر ۷ جاده نیشابور به سبزوار ،جاده نیروگاه واقع شده است .  مساحت این واحد ۱۹۰ هکتار می باشد.  توجه به آب استحصالی از ۳ حلقه چاه موجود ، سالانه بالغ بر ۱۰۰ هکتار زیر کشت محصولات زراعی شامل جو ، ذرت ،کلزا و یونجه قرار می گیرد….

واحد ایثار

این واحد در کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور به کاشمر ، بلوک عشق آباد شهرک امام خمینی ( ره) واقع شده است . مساحت این واحد ۱۵۵۵ هکتار می باشد که با توجه به آب استحصالی از ۱۲ حلقه چاه موجود ، سالانه بالغ بر ۶۰۰ هکتار زیر کشت محصولات زراعی…