مزایده فروش دام

مزایده فروش دام

مزایده فروش دام

شرکت کشاورزی ودامپروری بینالودنیشابور (سهامی عام ) در نظر دارد تعداد ۴۵۰ راس گوساله نر قطع شیر و شیر خوار ، ۱۵ راس تلیسه فری مارتین و غیر باردار ، ۲۶ راس گاو غیر آبستن کشتارگاهی و ۵ راس گاو آبستن را از طریق مزایده کتبی غیرحضوری که در ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ برگزار خواهد شد به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و تحویل فرمهای مربوطه از روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام ۱۸ پلاک ۳ مراجعه نمایند. لازم به ذکر است آخرین مهلت جهت تحویل پاکت قیمت های پیشنهادی ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ می باشد قابل ذکراست پرداخت هزینه ثبت آگهی در روزنامه، به عهده برنده مزایده می باشد، شرکت کنندگان می توانند جهت بازدید به دامداری قدس واقع در نیشابور کیلومتر ۲۰ جاده نیشابور به مشهد و دامداری ظفر واقع در تربت حیدریه کیلومتر ۵ جاده زاوه مراجعه نمایند.
شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر ۴۲۶۱۰۳۳۱-۰۵۱
سپرده جهت شرکت در مزایده دام بابت هر راس گوساله قطع شیر ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت گوساله شیرخوار ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال و بابت هر راس گاو و تلیسه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
محل برگزاری مزایده دفتر مرکزی به آدرس: نیشابور، شهرک فرهنگیان، خیابان خیام ۱۸ پلاک ۳ می باشد.